Malazgirt Savaşı Önemi Sebepleri Sonuçları Ne Zaman Kimler Arasında Yapılmıştır

Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Savaşıdır.  1071 Yılında yapılan ve Türklerin Anadolu Toprakları üzerinde hakimiyetini artıran bu savasın nedeni, ve sonuçlarına birlikte göz atalım.

Malazgirt Savaşı Ne Zaman Ve Kimler Arasında Yapıldı

Malazgirt Savaşı, Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen ve Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılmış bir savaştır. Malazgirt ovasında gerçekleşen savaş, neticeleri itibarıyla, Türk İslam tarihindeki en ehemmiyetli savaşlardan biridir.

Türklere Anadolu’da net zafer getiren bu savaşın başlangıcı, 1068 yılına kadar inmektedir. Diyojen iyi bir savaşçıdır. Ancak hanedan üyesi değildir. Selçukluların Anadolu’daki ilerleyişini tehlikeli gördüğünden, Selçuklular üzerine seferler tertip etmeye karar verdi. Romen Diyojen, bu tehlikeli gidişe bitirmek emeliyle, Koçhisar şehrini geri alıp, Maraş’a kadar ilerlemiştir. Ancak burada Selçuklular tarafından mağlubiyete uğratılmıştır. 1070 seneninde Selçuklu silahlı gücü Muş’un Malazgirt kazasını ve Erciş kalesini ele geçirmiş. Daha sonra Diyarbakır’ı alıp, Bizans idareninde bulunan Urfa’yı abluka etmiş olan Selçuklular bu gayretinde muvaffakiyet sağlayamamıştır. Ancak Halep’i alıp, burada konaklamışlardır.

Bu yazımızda Malazgirt Savaşı Ne Zaman Ve Kimler Arasında Yapıldı, Malazgirt Savaşının Önemli Sebepleri, Malazgirt Savaşının Sonuçları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

Türk silahlı güçlerinin Bizans şehirlerine sefer tertip etmesine müsaade etmiş olan Alparslan, artık Bizanslılar için tehlikeli olmaya başlamıştır. Bizanslılar savaşçı yapısıyla Diyojen’i tahta çıkartarak, Selçukluları durdurmayı tasarılamışlardır. İstanbul’da olan Diyojen, Selçukluları tamamiyle yok edebilmek için, tüm kuvvetlerini toplayıp,  13 Mart 1071 tarihinde sefere çıkmıştır. Diyojen ’in silahlı gücünde Rum, Frank, Norman, Ermeni, Peçenek, Bulgar, Macar, Oğuz ve Hazar Türklerinden oluşan çok sayıda paralı asker vardı. Silahlı güç en gelişmiş silahlarla donatılmıştı. Silahlı güç Sivas’ta büyük bir heyecanla karşılanmış ve Haziran 1071 tarihinde Erzurum’a erişmiştir. Alınan karar sonrası silahlı gücün daha ileriye gitmesine karar verildi. Diyojen Malazgirt ve Ahlat Kalesini almayı düşündüğünden Van Gölüne kadar gitti. Lider kuvvetlerini Malazgirt’e gönderip, kendi de yola çıktı. Alparslan’a gönderdiği elçiler aracılığıyla kaleleri geri isteyen Diyojen ‘in Alparslan’dan aldığı yanıt negatif olmuş. Alparslan Diyojen’in niyetini anlayarak, Mısır’a yapacağı seferi ertelemiş, Malazgirt’e doğru yola çıkmıştır. Emeli Diyojen’in İsfahan’a ilerlemesini ve Selçuklu Devletini yıkmasını önlemekti.

Malazgirt Savaşının Önemli Sebepleri

Malazgirt Savaşı Ne Zaman Kimler Arasında Yapıld

Malazgirt’e erişen Alparslan savaş meclisini toplayıp, bir savaş tasarısı hazırladı. Tasarısı Hilal Stratejinini uygulamaktı. Diyojen tasarısı ise, ilk saldırıyı Türklerden bekleyip, karşı saldırıya geçmeyi düşünmüştü. 26 Ağustos tarihinde Diyojen’in birliklerini gören Alparslan, elçiler gönderip sulh teklifinde bulundu. Bunu korkaklık sayan Diyojen, elçileri haçlarla beraber geri yolladı. Alparslan karşısındaki silahlı gücün büyüklüğünü görüp, biraz tedirgin olsa da, daha önceki bir Türk ananenini uygulayıp, kefene benzer beyaz kıyafetler giydi. Atının kuyruğunu bağlatıp şehit olduğu takdirde, vurulduğu yerde gömülmeyi istedi. Komutanlarının savaştan kaçmadığını gören askerler bunun karşısında büyük bir moralle savaş pozisyonunu aldılar. Her iki komutan tarafından ehemmiyet taşıyan savaş, Selçuklu atlılarının ok saldırısıyla başladı.  Bizans silahlı gücü ok atışlarında büyük kayıplar vermiş olsa da, kalabalık olduklarından bunu önem vermediler.

Alparslan karşı tarafı yanıltmak emeliyle, geri çekilme buyruğu verip, düşüncesinde başarılı oldu. Çekilen silahlı gücün arkasında hilal biçiminde sıralanmış olan birlikler, silahlı gücü izlemiş olan Bizanslıların yorulmasıyla üstünlük sağlamaya başlamıştır. Bizans silahlı gücünde bulunan Türk boylarından olan askerler Selçuklu silahlı gücüne katılınca, bu savaşı kazanmak Selçuklular için kolaylaştı. Yaralı olarak ele geçirilmiş olan Diyojen, Alpaslan ile anlaştığından serbest kaldı. Kendisi için istedikleri bir bölüm fidyeyi ödeyip, Antakya, Ahlat, Urfa ve Malazgirt’i Selçuklulara bıraktı. İstanbul’a doğru yola çıkmış olan Diyojen yerine VII. Mikhail Ducas ‘ın tahta çıkarıldığını öğrendi.

Bundan sonra VII. Mikhail Ducas, Diyojen’in anlaşmasını geçerli saymamış, Alparslan ise Anadolu’nun fethine devam etmiştir. Böylelikle Haçlı seferleri ve Osmanlı İmparatorluğuna kadar geçecek bir sürecin başlangıcı yapılmıştır.

Malazgirt Savaşın Sonuçları

Tam donanımlı ve eğitimli olan Bizans ordusu büyük bir mağlubiyet yaşamış Diyojen yaralı olarak esir alınmıştır. Diyojenle anlaşılarak bir çok Anadolu topraklarını Alparslan’ a bırakarak serbest bırakılmıştır. Böyleliklede Türkler Artık Anadolu topraklarının tek hakimi sayılmıştır.

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir