İzcilik Nedir, Tarifi, Tarihçesi, Türkiye’de İzcilik Hakkında Bilgi

İzcilik Nedir? İzcilik Tarifi

İzcilik nedir, özelliklere gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi göstererek fiziksel gelişiminin yanı sıra karakter gelişimlerini de desteklemek amacı güden uluslar arası bir harekettir.

Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihni, bedensel, sosyal, ve tinsel gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yaratıcı kabiliyetlerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan gayretleri içeren, onları ülke kalkınmasının temeli olan bilgi ve yeteneklerle donatmayı hedef alan, demokratik kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan, milli ve uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve yetenek kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyettir.

İzcilik 7 ve üzeri yaşlardaki çocuk ve genç insanlara karakter gelişimi, yurttaşlık eğitimi, şahsi sağlamlık veren, bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen bir gençlik faaliyetidir. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlakça de büyük ehemmiyet taşır. Bu yüzden de izcilik ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, maharet, sıhhat, direnç, secaret gibi konularda daha iyi ve daha ivedi eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

İzciliğin tarihçesi

İzcilik dünyada ilk kez 1907 senesinde Britanya ordusundan emekli korgeneral Robert Baden Powel tarafından kurulmuştur. Ardından Baden Powel’in 1908 senesinde yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve bundan sonra izciliğin temelleri atılmış oldu.

8 Ocak 1941 yılında Baden Powel ne yazık ki, hayatını kaybetti. Fakat o öldüğünde izcilik pek çok dünya ülkesine yayılmıştı. İzcilik nedir? İzcilik  tarifi, tarihçesi, hakkında bilgileri bu şekilde açıklayabiliriz.

Türkiye’de izcilik

Ülkemizde izcilik ile ilgili haberler 1908 senesinden itibaren duyulmaya başlamıştır. 1910 yılında ise SAY ve TETEBBU adlı dergilerde Ragıp Nurettin Ege izcilik ile ilgili pek çok yazı yayımlamıştır. İzciliğin ülkemizde ilk uygulayıcıları Galatasaray Lisesi beden eğitimi öğretmenleri,  Manastır Öğretmen Okulu Müdürü ve İttihat Mektebi Müdürüdür.

2005 senesinden itibaren Türkiye İzcilik Federasyonu çok hızlı gelişmeler gösterdi. Türkiye İzcilik Federasyonu 2006 yılında ise özerk bir teşkilat haline gelmiştir.

Cumhuriyet döneminde Ulu Önder Atatürk, İzciliğin ilerlemesini, genişlemesini isteyenlerin başında gelmektedir. Vakit kaybetmeden bütün okullarda izci teşkilâtının kurulması emrini verdi. Günümüzde de izcilik ilk okullarımıza kadar yayılmıştır.

İzcilikte amaç

Çocuklarımızı ve gençlerimize, toplumsal değerlerimizi aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek, spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak, çeşitli aktiviteler ile sorumluluk almalarını sağlamak, böylece üstünlük kullanmayı öğretmek ve içinde bulunduğu topluluğun ulusal ve küresel hedeflerine uygun çalışma yapabilecek fedakâr bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir