Doğada Su Döngüsü Nedir, Nasıl Oluşur Maddeler Halinde

Dünyamızda sular hareket ederek bir döngü oluşturur, Su Döngüsü Nedir, Doğada Su Döngüsü Nasıl Oluşur, Nasıl Gerçekleşir gibi sorulanın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz

Doğada su döngüsü nedir, nasıl oluşur

Su döngüsü, evrenin korunumu yasasında olduğu gibi, yeryüzünde bulunan suların artması ya da azalmasını sağlamaz. Su döngüsünde hiçbir kaynakta azalma ya da arttırma olmaz. Yeryüzünde bulunana su kaynakları şunlardır:

  • Okyanuslar,
  • Denizler,
  • Göller,
  • Akarsular,
  • Yer altı suları,

Dünyamızda sular hareket ederek bir döngü oluşturur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından kullanılır. Fakat azla azalma ya da eksilme olmaz.

Doğadaki Su Döngüsü

Bugün kullandığımız suyun milyonlarca senedir dünyada bulunduğu ve miktarının çok fazla değişmediği doğrudur. Dünyada su hareket eder nebatlar ve hayvanlar tarafından kullanılır ancak gerçekte katiyen yok olmaz. Buna Hidrolojik Döngü (Su Döngüsü) denir.

Su döngüsünü oluşturan basamaklar bu döngüde suyun hareket etmesini sağlayan beş fark olay vardır:

1- Yoğunlaşma (kondansasyon)

2- Yağış (precipitation)

3- Toprağa geçiş (Infiltration) ve yeraltı sularının oluşumu

4- Yüzeyel akıntı (Runoff) ve yüzey suları ile yeraltı sularının oluşumu

5- Buharlaşma (Evapotranspiration)

Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur koşullar uygun olduğunda yağış alana gelir. Yağış şeklinde yeryüzüne düşen su toprağa sızarak yeraltı sularına veya yüzeyel akıntı olarak ummanlara ve denizlere karışır. Yüzey sularının buharlaşmasıyla su atmosfere geri döner. Yoğunlaşma: Suyun buhar formundan sıvı formuna değişim sürecidir. Havadaki su buharı konveksiyon yardımıyla artar. Ilık-nemli hava yükselirken soğuk hava aşağı doğru hareket eder. Ilık hava yükseldikçe sıcaklığı azalıp enerjisini kaybettiğinden gaz halden sıvı veya katı (kar veya dolu) haline döner.

Güneş enerjisi suları geri getirir

 Dünyamızda, güneş enerjisinin sağladığı ısınma ile sular buharlaşarak gökyüzüne çıkar ve bulutları oluşturur. Atmosfere ulaşan buhar bulutları oluşturarak yağışların olmasını sağlar. Bu su buharları yağmur, kar ve dolu olarak geri döner ve sular hiçbir zaman yok olmaz. Bu yağışlarda diğer su kaynakları gibi sürekli bir döngü sağlar. Bitkilerde terleme ile su döngüsüne katılmaktadır. Bu da demek oluyor ki yeryüzündeki bütün sular su döngüsüne katılıyor. Suların bazıları deniz ve göl gibi kaynaklar oluşurken bir kısmı da yer altı sularını oluşturabilir.

Yeraltı suları her zaman zengin olmalıdır

Yağışlar sayesinde suların toplandığı yeraltı topraklarında bir süre sonra denizlere katılır. Sular sürekli bir hareket halindedir. Ayrıca yağış ve buharlaşma kısa döngü olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde de kullandığımız suların miktarı değişmeden kalan sulara sahip olduğumuz bir gerçektir. Dünyada su bitki ve hayvanlar tarafından kullanılır fakat asla yok olmaz ve bunda su döngüsü denir. Hayatımız için gerekli olan suyu karşılamak, doğada su döngüsü nedir, nasıl oluşur sorusunun cevabı olarak söylenebilir.

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir