Osmanlı Devleti Ne Zaman, Kim Tarafından Kurulmuştur?

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu, Osmanlı Devletini Kim Tarafından Kuruldu, Osmanlı Devleti Nerede Kuruldu gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz

Osmanlı Devleti ya da Osmanlı İmparatorluğu, yaklaşık 600 yıl boyunda Balkanlar, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da geniş bir alana egemen olmuş, büyük bir imparatorluk olarak ifade edilebilir. Her ne kadar Osmanlı Devletinin kuruluşu sabit bir döneme bağlanıyor olsa da öncesinde yer alan Türk devletleri, Anadolu’nun mevcut durumu ve yapılan savaşlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Osmanlı Devletinin 1299 yılında Osman Gazi Tarafından kurulmuş ve 1299 – 1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan Osmanlı Devleti hanedan devleti olmakla birlikte dünya tarihine damga vuran, en uzun varlığını sürdüren imparatorluklar arasında yer almaktadır. Doğal sınırları Doğu Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu’na kadar ilerleye Osmanlı’da çeşitli adalarda kurulan üsler ile fetihlerde yıldırma politikası uygulanmıştır.

Osmanlı Devleti Ne Zaman, Kim Tarafından Kuruldu?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’dir. Osman Gazi, Oğuzların Kayı boyundan, Türkiye Selçuklularının uç beyi Ertuğrul Gazi‘nin erkek çocuğu olup, 1258 yılında Söğüt’te doğdu. Küçük yaştan itibaren İslam ilimlerini öğrenen Osman Gazi, ayrı olarak mükemmel bir askeri alıştırma ve terbiye gördü. 1277’de Anadolu’nun İslamlaştırılıp, Türkleşmesi faaliyetine katılan gönül sultanlarından ve ahilerden biri olan Şeyh Edebali’nin kızı evlenmiştir. Babası Ertuğrul Gazi’nin 1281’de vefatı üzerine bey seçilmiştir.

Osman Gazi son senelerinde tüm askeri işleri erkek çocuğu Orhan Bey‘e bıraktı. 1324 seneyin Şubat ayında Orhan Bey tahta çıktığı vakit,beyliğin hudutları takriben olarak 8000 kilometre idi. Bursa’nın düşmesi de gün problemiydi. Osmanlı İmparatorluğunun çekirdeği, temeli olan Osmanlı Beyliği de bir devlet niteliğini kazanmış bulunuyordu.

Osmanlı Devleti, Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup olan Osman Gazi tarafından Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu devletinin bir obası olarak kurulmuştur. 1299 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesinden sonra bağımsızlığını ilan etmiş, Yıldırım Beyazıt’ın Timur’a esir düştüğü döneme kadar gelişim göstermiştir.

Timur’a esir düşen Yıldırım Beyazıt döneminde devlet fetret dönemine girerken yıkılma aşamasına kadar gelmiştir. Mehmet Çelebi döneminde sona eren Fetret dönemi sonrasında Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethederek Doğu Roma İmparatorluğuna son verirken hem yeni bir çağın başlamasını sağlamış hem de devlet yükselme dönemine girerek fetihlerine başlamıştır.

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir