Mit Ve Mitoloji Nedir, Türleri, Özellikleri Hakkında Bilgiler

Mit Nedir, Mitoloji Nedir, Mitolojinin Türleri, Özellikleri, Mitoloji Hakkında Kısa Bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mitoloji deyince aklımıza ilk çok eski zamanlarda yaşanılmış ve yaşanıldığı sanılmış efsaneler gelmektedir.

Mitoloji Nedir?

Mitolojinin genel bir tanımına bakarsak : Mitoloji bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına değin tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, manalarını açıklayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür.

Mit Nedir?

Mit (söylence); Çok eskilerde yaşamş milletlern inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat hikayelernden bahseden hikayelerdir..Mitoloji ise; mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim dalının adıdır.

Mitolojinin Özellikleri

Mit, Mitoloji Nedir, Türleri, Özellikleri Hakkında Bilgiler

Mitoloji kelimesi, yunanca mythos ( masal – hikaye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; çok ski vakitlerde gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve söz eden hikayelerdir. Her toplumun kendine has bir mitoloji serüvenleri vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. Mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. Bir hayli mitolojide geçen tufan olayı, yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu gerçek olduğu kanıtlanmıştır.
Mitolojilerin en güzeli olarak olarak kabul edilen klasik mitoloji ( Greek mitoloji ) deki öykülerin tamamına yakın bir bölümü ya Anadolu da geçmektedir, yada anadolu ile ilintilidir.

Bazılarına göre Mitoloji bir Efsane Bilimidir.  Başka bir deyişle ilkel insanların ve insanüstü varlıkların başından geçen masalımsı olayların incelenip anlatılmasıdır. Daha önceki çağlarda yaşamış olan insanların tabiat olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini inançlarına bakış açılarının açıklanmasıdır. Her ulusun, her ülkenin tarihi; çeşitli efsaneleri, destanları, kahramanlık öykülerini, inanç sistemini tanrılarını, insanlarını, masallarını, söylencelerini barındırmaktadır.

Mitolojinin Türleri

Roma Mitolojisi

Yunan Mitolojisi

Frigya Mitolojisi

Lidya Mitolojisi

Hitit Mitolojisi

Sümer Mitolojisi

Mısır Mitolojisi

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir