Isı Enerjisinin İletim Yoluyla Dağılması Nasıl Olur Kısaca Hakkında Bilgi

Isı Enerjisinin İletim Yoluyla Dağılması, Isı Enerjisinin dağılması, Isı Enerjisi İletim Yoluyla Nasıl Dağılır, Isı Enerjisinin İletim Yoluyla Dağılması Nasıl Olur gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsinzi
Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla dağılması denir. Isı enerjisi, maddeler ve taneciklerden oluştuğu için katı, sıvı ve gazlarda görülmektedir. Fakat ısının iletim yoluyla dağılması katı maddelerde, sıvı ve gaz halindeki maddelere oranla daha kolay yayılmaktadır. Katı maddeler ısı enerjisini yalnızca iletim yoluyla yaymaktadır.

Isı Enerjisinin İletim Yoluyla Dağılması

 Katı haldeki maddenin bir ucu ısıtıldığında ısınan uçtaki tanecikler diğerleri ile çarpışarak ısıyı diğer uca aktarırlar.
Katı halde bulunan maddeler ısıtıldığı zaman, ısı enerjisini alan katı madde tanecilerinin hareket (kinetik) enerjisi arttığı için titreşim hızı da o oranda artmaktadır. Titreşen tanecikler hiç yerinden ayrılamadığı içinde çevreninde bulunana diğer taneciklere çarparak diğer tanecikleri titreştirmekte ve o taneciklerin de titreşim hızını buna bağlı olarak da hareket enerjisini arttırmaktadır. Böylelikle de ısı enerjisi bir tanecikten diğer taneciğe aktarılarak madde süresince iletim kısaca dağılmış olmaktadır.

Tanecikler birbirine sıkı bir şekilde dizili olduğu için katılarda ısı, iletişim yoluyla dağılmaktadır. Sıvı ve gazlar ise taneciklerin birbirine çarpışması ile yani iletişim yoluyla yayılmasıdır.

Bütün maddelerin ısı iletkenlikleri farklı farklıdır. Kimi maddeler ısıyı hızlı bir şekilde iletirken, bazı maddeler ise yavaş iletmektedir. Isı enerjisinin dağılması bütün maddelerde görülmektedir. Maddeler de taneciklerden oluştuğu için katı, sıvı ve gazlar ısı enerjisini iletim yoluyla yayabilmektedir.

Isı enerjisinin iletim yoluyla dağılması maddeyi oluşturan taneciklerin birbiri ile çarpışması ve çarpıştığı taneciği de titreştirmesi yani ona ısı enerjisine aktarması gerekir. Bu yüzden de enerjisinin iletim yoluyla daha iyi dağılabilmesi için tanecikler arasındaki boşluğun az olması ve taneciklerin de bir düzen halinde olması gerekir.

Sıvı ve gaz halinde bulunan maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ise katı maddelere göre daha fazla ve tanecikler daha gayri muntazam olduğu için ısı enerjisinin sıvı ve gazlarda dağılması katılara göre çok daha yavaş olarak gerçekleşmektedir.

Maddelerin ısı iletkenlikleri birbirinden farklıdır. Isının bir maddedeki dağılım hızı o maddenin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu belirlemektedir. Isıyı çok iyi ileten maddelere ısı iletkeni denmektedir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasında bulunan boşluk azdır ve tanecikler ise düzenlidir. Isı iletkenleri kısa müddette büyük miktarda ısı iletirler. Metaller (Bakır, alüminyum, demir gibi), diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletirler.

Isıyı iletemeyen maddeler ısı yalıtkanı denilmektedir. Isı yalıtkanlarını oluşturan tanecikler arasındaki olan boşluk ise oldukça fazladır ve tanecikler ise düzensizdir. Isı yalıtkanları kısa bir müddet zarfında az miktarda ısı iletmektedirler. Örneğin tahta, plastik, beton, hava ısı yalıtkanıdır. Plastik köpük, cam yünü, pamuk, saman, asbest, çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu, termosların iç ve dış yüzey arasındaki havasız ortam yani vakum ısı izolasyonu kullanılmaktadır.

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir