İklim Nedir, Türkiye’ de Görülen İklim Tipleri Ve Özellikleri

İklim Nedir, Türkiye’ de Görülen İklim Çeşitleri Nelerdir, Türkiye’ de Görülen İklim Tiplerinin Özellikleri Nelerdir, Türkiye’ deki iklimler hakkında genel ve özet bilgiler sizler için.

Türkiye’de üç çeşit iklim özelliği vardır. Bunlar Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi Ve Karasal İklimlerdir. Türkiyemiz  iklim çeşitliği bakımından oldukça talihli ülkelerden biridir. Üç tarafımızın  denizlerle çevrili olması ve  yüksek bölgeler halinde bulunuşu, sıra sıra dağların ve ovaların uzanışı, Yurdumuzun çeşitli özellikler taşıyan ve her bir bölgenin ayrı ekonomik ve yerleşme değeri bulunan farklı iklimlerin doğmasına  olanak sağlamıştır.

İklim Nedir?

İlkim : Geniş bir coğrafi bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denilmektedir.
İklim coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri Nelerdir

 Akdeniz İklimi:  Bütün  güney  ve  batı  kıyılarımızda görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Sıcaklık  vasatileri Akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında aynı abuhava görülmesine karşın, kışın ısı sıfırın altına düşer, kar yağışı görülür. Yaz kuraklığı da Akdeniz kıyılarındaki kadar bariz değildir.

2-Karadeniz İklimi: Bölgenin  iklimi  Karadeniz’in  tesirindedir.  Kıyıda  nem oranı fazla olduğundan senelik sıcaklık farkları az, yağış fazladır. Yaz sıcaklığı matematiksel konumun tesiriyle Akdeniz kadar yükselmez; kışlar ise güney kıyılarımız kadar olmamakla birlikte, ılık geçer. Maksimum yağış güz mevsimine raslar. Yağışlar hemen hemen her mevsimde görülür. Bunu nedeni Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin, dağların denize bakan yamaçlarında yükselerek soğumasıdır. Bu bölge sık ormanlarla kaplıdır. Bu özelliği ile diğer bölgelerden ayrılır. Bölge içerisinde yağış miktarı dağların rakım ve doğrultusuna göre değişir. Doğu Karadeniz’e doğru yağış miktarı artar. Yurdumuzun en fazla yağış alan yeri Rize’dir. 

3-Karasal İklim: Yurdumuzun deniz tesirine kapalı iç bölümlerde görülür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu karasal abuhava tesirindedir. Karasal abuhavada yazlar kısa ve sıcak, kışlar uzun ve karlıdır. Senelik ve günlük sıcaklık farkları fazla, yağışlar çoklukla azdır. Doğu Anadolu’da yükselti fazla olduğundan, yurdumuzun en soğuk, kışı en uzun, yazı en kısa bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi’nden yüksekte olduğu için yağış miktarı bu bölgeden fazladır. En çok yağış, İç Anadolu’da ilkbahar,  (bilgi yelpazesi) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış mevsimine rastlar. İç Anadolu Bölgesi, dağlarla çevrili olduğundan diğer karasal iklim bölgelerinden daha az yağış alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu’dan daha fazla yağış aldığı halde, buharlaşma şiddetli olduğundan yurdumuzun en kurak bölgelerindendir. Güneydoğu ve iç Anadolu bölgelerinde kuralık en ehemmiyetli meselelerdendir. Kuraklık sebebiyle nebat örtüsü bu bölgede steplerden oluşur.

Türkiye’ de Görülen İklim Çeşitlerinin Özelliklerine gelince çeşitli yeryüzü şekillerine, denizlere, yüksekliğe ve dağların uzanış durumuna bağlı olarak, sanki bir mozaik görünüşünde dir. İç bölgelerin türlü kesimlerinde, türlü bakımlardan iklim farkları vardır. İklim, uzun zamanda değişikliğe de uğramıştır. Uzun süreli gözlemler ve bilgiler göstermiştir ki, bir yerin iklimi hep bir değerde kalmamakta, zaman zaman sıcaklaşmaya veya soğumaya gitmiş bulunmakta, daha yağışlı veya daha kurak zamanlar olmuş bulunduğu anlaşılmaktadır. Dönemler halinde, iklimde değişiklikleri var sayılmaktadır.

Magazin Media

Magazin Media

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir